Ontwikkelingen in het onderwijs en de betekenis ervan voor toezichthouders

Verslag van een rondetafelgesprek

‘Deze regering vindt toezicht heel belangrijk, maar omdat de maatregelen die zij neemt om het toezicht beter te laten functioneren, vaak het resultaat zijn van het politieke spel, zijn het niet altijd de meest optimale maatregelen. We kunnen daar lang en breed over klagen. Beter lijkt het me dat we ervoor zorgen dat wij als bestuurders en toezichthouders het beter doen, zodat overheid en politiek minder aanleiding hebben in te grijpen.’ Continue reading “Ontwikkelingen in het onderwijs en de betekenis ervan voor toezichthouders”

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

“In het HBO wordt veel gesproken over de ambitie om excellent onderwijs te bieden. Op zich een hele gezonde ambitie, maar er wordt onvoldoende naar gehandeld”

Een interview met Pim Breebaart. Hij is erelector Kennisontwikkeling van het Hoger Beroepsonderwijs aan De Haagse Hogeschool. Eerder was hij er voorzitter van het college van bestuur. Hij vervulde en vervult verschillende bestuurlijke functies in de HBO-sector en kent deze dan ook erg goed. Continue reading “Besturen in het HBO: een sector met keuzestress”