Strategie

U wilt uw strategie herijken? Ik kan u daarbij ondersteunen. Ik heb veel ervaring in het opzetten van een dialoog over de strategie. Gaat het om een onderwijs instelling dan mag u van mij ook een inhoudelijk adviserende rol vragen. Mijn rol zal altijd bescheiden zijn omdat ik vind dat ieder instelling vooral zelf via een interne dialoog moet achterhalen welke strategie passend is. Strategievorming vraagt om creativiteit en reflectie in de organisatie. Het is de kunst dat op het juiste moment los te maken.

Hoe zwaar is de opleiding die u aanbiedt? Krijgt de student voldoende theoretische kennis mee? Kan de student met succes een vervolgopleiding doorlopen? Ik kan met u onderzoeken of er voldoende kennis wordt overgedragen. Ook studenten kunnen daar een oordeel over geven. Ik zou met de docenten een kritische doorlichting kunnen maken van de zwaarte van het kennisniveau van uw opleiding.

HRM-beleid
Het HRM-beleid is het allerbelangrijkste instrument om een strategisch doel te bereiken. Het moet in het verlengde liggen van de stregische doelen. U wilt uw HRM-beleid herijken. Ik heb door mijn loopbaan veel ervaring met alle aspecten van het HRM-beleid. Ik kan met u meedenken en adviseren hoe u uw medewerkers maximaal stimuleert. Mijn specialiteit is opleiden en trainen.