Curriculum Vitae

Na de hbs-b studeerde ik aan de Universiteit van Leiden wijsgerige sociologie. Ik ben mijn carrière begonnen als docent in het vo, mbo en ho. Vanaf ‘79 was ik directeur met diverse portefeuilles in de Hogeschool Rotterdam, van ‘90 tot ‘97 voorzitter van het college van bestuur van de OnderwijsGroep Haaglanden, de latere Mondriaan Onderwijsgroep. Van ‘97 tot ‘10 was ik voorzitter van het college van bestuur van De Haagse Hogeschool. Van augustus 2010 tot februari 2011 was ik waarnemend voorzitter van het college van bestuur van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Huidige activiteten:
* Voorzitter van het bestuur van de Ambulante Educatieve Dienst, Leiden
* Vice-voorzitter raad van toezicht Hotelschool Den Haag, Den Haag en Amsterdam
* Lid van de Raad van Advies van de NVAO, Den Haag
* Lid van NVAO-commissies voor de instellingsaccreditatie Hoger Onderwijs, Den Haag
* Lid raad van advies van de Vereniging Toezichthouders in het Onderwijs, Utrecht

* Voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen, VTH, Den Haag

Voormalige activiteiten:

In het onderwijs was ik bestuurder van basis- en middelbare scholen, voorzitter van het bestuur van De Noordwijkse School, lid van de besturen van de landelijke koepels voor beroepsonderwijs, vice-voorzitter van het bestuur van de werkgevers in het onderwijs en bestuurlijk verantwoordelijk voor de CAO voor het beroepsonderwijs, begeleidde ik landelijk de overgang van het inservice onderwijs naar het beroepsonderwijs, adviseerde ik de politie-academie, was ik enige malen voorzitter van de stuurgroep voor het Nationale Onderwijs Congres, lid van het platform ICT en Onderwijs en het bestuur van Surf en bestuurslid van de Haagse Academische Coalitie. Ik adviseerde het Studiecentrum Bedrijf en Overheid, adviseerde ik over nieuw- en verbouw van scholen bij Van Aarle de Laat bouwmanagement en was ik jurylid van de Multatuli-Cordaid onderzoeksprijs. Ik was voorzitter van het Hoger Onderwijs Persbureau en het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie, de uitgever van de Keuzegidsen Hoger Onderwijs. Ik was voorzitter raad van commisarissen van de RinoGroep, een instelling voor postacademisch onderwijs in de psychiatrie, Utrecht.

In de werkgeversverenigingen participeerde ik in commissies van de Kamer van Koophandel, was bij VNO/NCW voorzitter van de commissie Sociale Zaken en Arbeidsmarkt, lid van de adviesgroep Groot Stedelijke Ontwikkeling en lid van de adviescommissie hoger onderwijs. In het regionale MKB-Nederland adviseerde ik over de arbeidsmarkt en scholing. Ik was bestuurslid van het regionaal netwerk van ondernemers, Panorama, en was lid van de commissie Pieken in de Delta van de Zuidvleugel en van de Programmacommissie over de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie Zuid Holland. Lange tijd was ik juryvoorzitter van de Ondernemersprijs Haaglanden.

In de gezondheidszorg was ik voorzitter van de raad van toezicht van de Woon Zorgcentra Haaglanden die elf verzorgings- en verpleeghuizen omvatte en voorzitter van de raad van toezicht van Rivierduinen.

In het welzijnswerk was ik voorzitter van het bestuur van het Sociaal Kultureel Werk in Leiden. Verder was ik oprichter, voorzitter en trainer van de IJssport Vereniging Leiden en vice-voorzitter van het districtbestuur Sassenheim van de KNSB.

Geef een reactie