Advies

Goed adviseren is één van de moeilijkste taken. Je denkt met de opdrachtgever mee en je durft tegendraads te denken. Je praat mee en tegelijk geef je weerwoord. Ik heb ervaren dat de meeste consultants het eerste goed kunnen en het tweede minder. Het lijken tegengestelde bewegingen, maar dat is niet zo. Ik bewaar een goed evenwicht tussen beiden. Ik kan u deskundig adviseren over onderwijs, over besturen, over strategisch management, over organiseren en over kwaliteit van werken.

Kwaliteitszorg
Iedere organisatie verantwoordt zich voortdurend over zijn geleverde kwaliteit. Dat is vaak een ingewikkeld proces. Wil je twijfel laten zien met de optie dat je dat later als kritiek van de auditcommissie op je bord krijgt of hou je deur maar een beetje op een kier zodat je het gevoel hebt zelf te sturen wat er uit komt. Zie je het als een gelegenheid om te leren en te verbeteren of zie je het als een beoordeling waarbij je langs de klippen moet zeilen. Het juiste antwoord is vast en zeker situationeel bepaald. Er kunnen bij kwaliteitsmeting ernstige vergissingen worden begaan. Er kunnen beoordelingsfouten worden uitgelokt. Hoe pak je dat aan? Ik kan adviseren vanuit mijn ervaring.

Werving & Selectie

Wie kiest u als nieuwe voorzitter van het CvB, als nieuwe directeur, als lector? Kiest u een algemeen bestuurder die leiding gaat geven aan hoog opgeleide professionals in het onderwijs? Of wilt u een hoog opgeleide leidinggevende die veel verstand meebrengt van onderwijs en onderzoek? In het eerste geval benoemt u Guus Hiddink tot coach van de kernploeg schaatsen. In het tweede geval probeert u Ria Visser op die plaats te krijgen. Ik zie het eerste regelmatig gebeuren, ik zal u altijd het tweede adviseren. U kunt mij een opdracht geven u te ondersteunen vanaf de eerste stappen tot en met de selectie. U stuurt het proces en ik begeleid en adviseer.