De Glazen Toren

Pieter Slaman, De Glazen Toren, de Leidse universiteit 1970-2020, Prometheus Amsterdam, 2021, 253 pagina’s, ISBN 978 90 446 4730 3, 24,99 €

In 1994 is het crisis in Universiteit Leiden. De kersverse voorzitter van bestuur onderstreept de nieuwe strategische doelen met de term Harvard aan de Rijn. Dat lijkt op het jongetje om de hoek die voetbalt in het shirt van Messi. De mislukte schoten op het doel worden er niet beter op, maar de drager waant zich een held. 

Continue reading “De Glazen Toren”

De echte prijs van hoger onderwijs.

De echte prijs van hoger onderwijs.

The True Costs of College, Nancy Kendall, Denise Goerisch, Esther C. Kim, Franklin Vernon en Matthew Wolfgram,  Palgrave Macmillan, ISBN 978-3-030-53860-6.

Kansen in het Koninkrijk, Studiebeurzen 1815-2015, Pieter Slaman, Wouter Marchand en Ruben Schalk, Boom Amsterdam, ISBN 9789089535405.

De toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs vormen de aardplaat onder de moderne samenleving. Kleine scheuren in die aardplaat zijn eerst na decennia waarneembaar. Tegen de tijd dat velen de ernst herkennen, zijn alle korte termijnmaatregelen ontoereikend. Het gevolg is het inzakken van welvaart en welzijn. Dat schreef David Brooks al bijna twee decennia geleden in de New York Times. 

Continue reading “De echte prijs van hoger onderwijs.”

De schande van de hoge uitval

David Kirp: The College Dropout Scandal

Oxford University Press, New York. ISBN 9780190862220; 175 blz. $24.99

Een modale leerling weet op zijn elfde of vmbo misschien te licht en vwo te zwaar is. Hij zal alles op alles zetten om, gesteund door zijn ouders, het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) te halen, met als bonus een opleiding aan een hogeschool. Dit is voor veel jongens uit de onderste helft van de Nederlandse samenleving dé kans om in de middenklasse terecht te komen. Als hij aan zijn opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) is begonnen, weet hij zonder de cijfers te kennen dat veel mannelijke medehavisten het niet halen. Na een jaar is 43 procent en na drie jaar bijna 50 procent met zijn opleiding gestopt. Dat blijft niet onopgemerkt. Ruim tweederde van de mannelijke drop-outs met een havodiploma probeert een tweede studie.

Continue reading “De schande van de hoge uitval”

Studie-uitstelgedrag verbeteren helpt.

Lennart Visser, Academic Procrastination among First-year Student Teachers, promotieonderzoek, Vrije Universiteit Amsterdam, 23 januari 2020, 172 pagina’s, ISBN 978-94-6375-572-6.

Leren is de meest complexe activiteit van de mens. Veel leerprocessen zijn een succes en geven het individu zelfwaardering en autonomie. Maar er is ook regelmatig sprake van falen. Het stoppen en afbreken van studies in hogescholen en universiteiten zijn daar een belangrijk voorbeeld van. Greep krijgen op factoren die kunnen helpen het falen te overwinnen zijn erg belangrijk. Lennart Visser deed heel hoopvol promotieonderzoek naar de factor studie-uitstelgedrag. 

Continue reading “Studie-uitstelgedrag verbeteren helpt.”

De juiste baas selecteren

Bij geen enkel onderwerp heeft de toezichthouder zo veel invloed op het toekomstige succes of falen van een instelling als bij de selectie en benoeming van de bestuurder. Wat wordt het profiel? Hoe verloopt de werving? Wie wordt geselecteerd? De wetenschappelijke literatuur constateert dat dit proces regelmatig tot een mismatch leidt, met grote en langdurige negatieve gevolgen voor de organisatie.  Continue reading “De juiste baas selecteren”

Studiesucces door onderwijskwaliteit

Bijna 90 procent van alle leerlingen met een havodiploma (hoger algemeen voortgezet onderwijs) start met een hogeschoolopleiding. Zij hebben al jaren hun uiterste best gedaan, juist omdat ze naar een hogeschool wilden. De motivatie is dus hoog. En ze willen heel graag het bachelordiploma halen. Als geen ander beseffen ze dat dit hun kans is op maatschappelijk succes. Jaren van twijfel over wat te gaan studeren is uitgemond in een keuze. Bevestiging zou daarom een welkome steun voor hun zelfvertrouwen betekenen. Continue reading “Studiesucces door onderwijskwaliteit”

Is excellent onderwijs en onderzoek genoeg?

De groei van de universiteiten en hogescholen is vanuit sommige gezichtspunten een markant succesverhaal. Het wordt door vele economen gezien als dé basis voor onze huidige welvaart en welzijn. En menige econoom denkt dat er grote terugverdieneffecten voor de samenleving zijn, ook al geeft iedere wetenschapper direct toe dat er geen sluitende berekeningsmodellen te maken zijn. Desondanks geloven we erin, in ieder geval bijna alle regeringen en de OECD, IMF en Wereldbank, getuige hun nauwlettend volgen van de prestaties van het hoger onderwijs en onderzoek. Maar tegelijk met het succesverhaal groeiden er ook veel twijfels over het nut van universiteiten en hogescholen. Continue reading “Is excellent onderwijs en onderzoek genoeg?”

De waarde van de toezichthouder

Een nabeschouwing van Pim Breebaart na ruim vier jaar voorzitterschap van het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen.

Inleiding

De raden van toezicht zien toe op het college van bestuur. Ze keuren de strategie en houden toezicht op de effectiviteit en efficiëncy van het beleid van het bestuur. In het voorjaar 2017 werd de eerste periode van de prestatieafspraken afgerond. Drie hogescholen voldeden aan hun zelf geformuleerde ambities, 34 hogescholen realiseerden een of meer ambities niet. De veruit grootste problematiek was de blijvend grote uitval van studenten en het tegenvallende studiesucces. De leidinggevenden en docententeams hebben hun ambities niet goed uitgevoerd en/of te hoge strategische ambities geformuleerd. Ik vermoed vooral het laatste. Immers als je een zelfbeeld van flexibilteit en veranderingsgezindheid hebt, dan ben je al snel geneigd hoge ambities te stellen. En wat is de rol van de raden van toezicht daarin? Continue reading “De waarde van de toezichthouder”

Geef dit als kerstcadeau!

Lenora Chu: Little Soldiers. An American Boy, a Chinese School, and the Global Race to AchieveHarperCollins Publishers Inc., New York. ISBN 9780062367853; 347 blz. $27.99 Google Books link

Lenora Chu is geboren en getogen in de Verenigde Staten. Haar ouders waren Chinese migranten. In 2010 gaat ze met haar echtgenoot Rob Schmitz in Shanghai wonen en werken. Ze zoekt een peuterschool voor hun achttien maanden oude zoon Rainey. Omdat Chu en Schmitz vloeiend Mandarijn spreken en Amerikanen zijn, lukt het hun om het zoontje in te schrijven aan de prestigieuze Soong Qing Ling Preschool. De blijdschap bij de ouders is enorm. Als Lenora het kind op zijn eerste schooldag begeleidt, krijgt ze een cultuurshock. De twijfel over de schoolkeuze slaat toe. Bijna elke dag voelt ze de neiging om een conflict met de teacher te beginnen. Continue reading “Geef dit als kerstcadeau!”

Welke studenten worden wijzer van care, dare en share?

Het is een veelkleurig palet aan idealen waarop het Windesheimbestuur de missie wil baseren. Centraal staat één gewaagd idee: een enorme vrijheid voor “elke student om een persoonlijke en uitdagende leerroute uit te zetten”. Dat klinkt aantrekkelijk, maar is het reëel? Biedt zo’n missie ook bruikbare handvatten om de uitdagingen van een grote hogeschool met succes aan te gaan? Lukt het hiermee om grote aantallen studenten goed voor te bereiden op een beroepsloopbaan? Continue reading “Welke studenten worden wijzer van care, dare en share?”