Ouders zaaien, kinderen oogsten

Wat een heerlijk land dat alle burgers mee laat betalen aan mijn woonplezier. Ik woon in een pand van ongeveer een miljoen euro. En ik heb 52% van de financieringskosten teruggekregen van de gemeenschap. Dank daarvoor want anders had ik een aanzienlijk kleiner of goedkoper pand moeten aanschaffen. Eén van de grootste ontwikkelingen van de 21ste eeuw is de bio-medische wetenschap en technologie. Waarschijnlijk is het land dat nu in deze sector het meest presteert over 30 jaar het meest innovatieve en ondernemende land. Daarom steekt het kabinet ongeveer 8,82 € per Nederlander in deze topsector. De minister van EZ zegt dat dit ondanks de krappe tijden natuurlijk erg verstandig is voor de toekomst van ons nageslacht,. De staatssecretaris van OCW wil zijn begroting ontlasten door Duitse en Engelse studenten aan de grens te ontmoedigen. En de Nederlandse dag- en weekbladen staan vol artikelen over identiteit en heimwee naar het verleden.

Twee van onze kinderen zijn geëmigreerd naar Singapore. Als zij daar een huis kopen krijgen ze niets gratis, ze betalen het volle pond voor iedere lening. Ze kiezen voor een kleiner huis of verder weg van het centrum.  Singapore heeft in de afgelopen vier jaar 460 € per inwoner in de bio-medische research gestopt en voor de komende jaren ligt er 740 €  klaar. Singapore heeft naast zijn hoge ambities en investeringen in groene energie en ict de ambitie om wereldleider in de bio-medische sector te worden. Het onderwijs en het opleidingspeil behoren al tot de hoogste van de wereld. Toch heeft Singapore in 2011 een nieuw university college en een nieuwe technische universiteit geopend. Allebei direct met de beste studenten en docenten uit de wereld en vooral bedoeld om veel buitenlandse studenten onderwijs te geven. De president van het land juicht immigratie publiekelijk toe. Voor een land met 5,5 miljoen inwoners en kleiner dan Zuid-Holland geen kattenpis. En de dagbladen staan vol artikelen over de toekomst van Azië.

Vernieuwing van de economie en samenleving verloopt altijd via het patroon dat een generatie zich geneugten ontzegt, bovenmatig inspant en innoveert en de volgende generaties daar de rijpe vruchten van plukt. En dan begint het spel opnieuw. De vraag is: welk van deze twee landen de komende decennia een bloeiende kenniseconomie zal hebben? Welk van deze twee landen stopt zijn rijkdom in niet-productieve consumptie van de 50-plussers en welk land stopt zijn rijkdom in wetenschap en techniek voor de 30-minners? Naar welke universiteiten van deze twee landen zal de wereld zijn  aller slimste kinderen sturen? En dan gaat het met name om de keuze van ouders in Afrika, Midden-Oosten en Azië, want daar woont 75% van de wereldbevolking. Welk van deze twee landen zal over 30 jaar tot de meest competitieve landen van de wereld behoren? En de kernvraag is: zijn de antwoorden op deze vragen onvermijdelijk die van winners en losers. Nee, natuurlijk niet, ook ons nageslacht kan tot de winnaars behoren, in Nederland en in Europa, als wij onze grenzen wagenwijd open stellen voor talenten uit de hele wereld en onze rijkdom vooral besteden aan het goed opleiden van onze jeugd!

Pim Breebaart

Deze column stond in maart 2012 in Expertise, visieblad voor het Hoger Onderwijs

Comments are closed.