Archive for the ‘columns’ Category

De City-Pier-City-Loop

zondag, maart 15th, 2009

DINSDAG 24 FEBRUARI 2009 |  Trainen in Bangkok
Vanmorgen weer gelet op mijn hartslag, ik ben 61 jaar en wil mijn hartslag tussen de 120 en 130 houden. Dan train ik op 80% en hopelijk voorkom ik er blessures mee. Als ik een tussensprint maak dan zit ik zomaar op 145 en hoger en ik voel dat ik dat niet lang volhoud. (more…)

Tussen pets en koekje

dinsdag, maart 10th, 2009

Studenten zijn net mensen. Als je hun gebruiksaanwijzing goed gelezen hebt, is het gemakkelijk om ze aan het studeren te krijgen. Een pets en een koekje helpen, mits allebei gedoseerd en op het juiste moment uitgedeeld. Een docent die alleen petsen uitdeelt raakt al snel aan de grenzen van zijn invloed. Een docent die alleen koekjes uitdeelt mist meestal vanaf het eerste moment ieder gezag om invloed uit te oefenen. Aldus de gebruiksaanwijzing. (more…)

Ongelijkheid, té veel van een goede zaak

maandag, maart 2nd, 2009

Dat er ongelijkheid in onze samenleving bestaat is overal zichtbaar. In onze moderne samenleving vinden we dat lang niet altijd prettig want ons ideaal is dat ieder overeenkomstig zijn verdienste bijdraagt én ontvangt. Maar dat gebeurt niet. Er zijn een paar grote spelvervuilers. Ik zal er hier één behandelen.

Onze studenten komen voor de helft uit milieus met minder sociaal-cultureel kapitaal. (more…)

Het nut van de preschool

dinsdag, november 18th, 2008

James Heckman en Alan Krueger zijn al jaren zoekende naar de oorzaken van armoede en ongelijkheid in de VS. In hun boek Inequality in America wijzen zij op het alles overheersende belang van de preschool, het onderwijs voor nul tot vierjarigen. Heckman is econoom en Nobelprijs winnaar in 2000. Krueger is hoogleraar aan Princeton. De feiten zijn duidelijk en de gevolgen kunnen op termijn desastreus zijn. Aan de onderkant van de bottom half groeit een bevolking die steeds dommer wordt, die steeds meer afhankelijk wordt van bijstand, die crimineel gedrag vertoont en waar drugs en jeugdzorg  dagelijks aanwezig zijn. Interessant is het experiment aan de Perry Preschool in Michigan. (more…)

Wij en zij

dinsdag, mei 8th, 2007

Laatst las ik een interessante analyse van Roos Vonk, hoogleraar Psychologie, over groepsgevoel. Iedereen is lid van vele groepen. Je voelt je Marokkaan, Nederlander, Moslim, atheïst, voetballer, eerstejaars student van de Pabo, gezinslid, vriend, terrorist, NRC-lezer, en nog veel meer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat leden van een groep hun eigen groepsleden zullen bevoordelen. Je geeft meer geld aan de leden van je eigen groep. (more…)

Managen van de professionals

zondag, april 8th, 2007

Recent organiseerde een grote accountant een minisymposium over de sturing in eigen gelederen. Het bedrijf  telt in ons land ruim 6000 accountants en consultants, die zich allemaal  professional voelen. Het symposium ging over de vraag hoe al deze professionals het beste aangestuurd kunnen worden. De ene na de andere spreker hoorde ik zeggen dat de enige manier om op al die professionals een stevig sturende invloed te hebben, is dat je zelf een van de beste consultants of accountants moest zijn. Zodra je niet zelf met de klanten belangrijke relaties ontwikkelt verlies je het vertrouwen van je collega’s. Je moet goed zijn in je vak. (more…)

Leren en studeren

zaterdag, april 7th, 2007

Weet jij wat leren is? Kun je daar een helder antwoord op geven? Als je er goed over nadenkt besef je al snel dat de vraag stellen makkelijker is dan beantwoorden. Natuurlijk kun je zeggen dat je aan een hogeschool studeert. Maar wat is studeren? Leer je als je de docent ontmoet, of beter nog als de docent gaat vertellen? Is leren het kopiëren van de kennis van anderen? Of leer je van je medestudenten tijdens projecten? Dat zijn eigenlijk wel erg goede vragen, maar de antwoorden zijn niet zo eenvoudig. (more…)

L’université, the University of la Universidad

donderdag, maart 8th, 2007

Sommige journalisten en sommige Tweede Kamerleden betogen dat Nederlandse hogescholen zich graag tooien met de Engelse term university. De Nederlandse hogescholen zouden geen university mogen heten, maar moeten zich tooien met university of professional education of university of applied science. De Nederlandse universiteiten zouden buiten Nederland university moeten heten en de hogescholen moeten daar een toevoegsel bij doen. Is dat terecht? En is dat conform de interpretatie die de rest van de wereld (99,75% van de wereldbevolking) er aan geeft? (more…)

De student als klant?

donderdag, februari 8th, 2007

Een vader stuurde mij een klacht. Hij beklaagde zich dat zijn zoon les krijgt op een moment dat zijn zoon een bijbaantje heeft. Letterlijk liet hij mij weten dat zijn zoon “de klant” is. En dat moest mij overtuigen. Ik las het met stijgende verbazing. Hoe ver zijn we afgeraakt van een hogeschool die centraal staat in het leven van onze studenten? Of is dat nooit het geval geweest? Ben ikzelf een dagje ouder en cynischer geworden? Ik denk het niet. Volgens recent onderzoek werkt de gemiddelde student 14 uur per week naast de studie. Dat impliceert dat er velen zijn die 20 tot 25 uur per week werken. En is dat gunstig voor de studieprestaties? Normaliter niet, dat kan niet zo zijn. (more…)

Shakespeare, Einstein and the bottom Line

donderdag, februari 8th, 2007

Het was op de Open Dag van zaterdag 3 februari. Gezellig druk en altijd een mooie gelegenheid om collega’s en studenten te ontmoeten. Ik werd aangesproken door Hassan Tuma, derdejaars bedrijfseconomie. Enkele jaren geleden vluchtte hij uit Irak. Hij heeft het hier op onze hogeschool erg naar zijn zin. Mijn columns in ‘Focus’ vindt hij interessant, vooral die laatste over de student als klant. Hij was het roerend met mij eens. (more…)