De werving van studenten

Als je een auto wilt kopen begin je met de folder. Die beschrijft de kleur, bekleding, wielen, design, verbruik. Ik heb nog nooit een folder gezien die dit allemaal weglaat en vertelt dat de auto de samenwerking tussen mensen bevordert. Maar wat doen hogescholen in hun werving? Lees of luister als voorbeeld naar de Pabo’s van grote hogescholen. Het werk wordt aantrekkelijk voorgesteld. Volgens de folders ga je veel samenwerken. Functiedifferentiatie in de basisschool schijnt plezierig te zijn. Je kan dan ook iets anders doen dan lesgeven. En bij sommige folders denk je na lezing: wat ga ik nou in vier jaar leren? Wat krijg ik terug voor mijn inspanning? Ik zou het werkelijk niet weten. Continue reading “De werving van studenten”

De Januskop van een toezichthouder

Bij de jaarlijkse evaluatie vertelde een toezichthouder dat zij dit werk doet namens de samenleving. En daarom waardeert ze dat meer dan 50% van de studenten uit een gezin met laag opgeleide ouders komt. Zij wil dat juist deze groep goed onderwijs ontvangt. En zij is positief over de collegevoorzitter die persoonlijk uitstraalt dat dit onderwijs voor de emancipatie van bepaalde groepen belangrijk is. Ze steunt de maatschappelijke doelen en begrijpt dat er regelmatig teleurstellingen verwerkt moeten worden over het ontbreken van voldoende resultaat. Een andere toezichthouder vertelde dat hij op het moment dat hij de hogeschool in loopt de belangen van deze hogeschool dient en niet van anderen in de samenleving. Hij was vooral tevreden over de collegevoorzitter omdat deze goed op de bedrijfsprocessen let en de financiële continuïteit van de organisatie garandeert. Continue reading “De Januskop van een toezichthouder”

Ouders zaaien, kinderen oogsten

Wat een heerlijk land dat alle burgers mee laat betalen aan mijn woonplezier. Ik woon in een pand van ongeveer een miljoen euro. En ik heb 52% van de financieringskosten teruggekregen van de gemeenschap. Dank daarvoor want anders had ik een aanzienlijk kleiner of goedkoper pand moeten aanschaffen. Eén van de grootste ontwikkelingen van de 21ste eeuw is de bio-medische wetenschap en technologie. Waarschijnlijk is het land dat nu in deze sector het meest presteert over 30 jaar het meest innovatieve en ondernemende land. Daarom steekt het kabinet ongeveer 8,82 € per Nederlander in deze topsector. De minister van EZ zegt dat dit ondanks de krappe tijden natuurlijk erg verstandig is voor de toekomst van ons nageslacht,. De staatssecretaris van OCW wil zijn begroting ontlasten door Duitse en Engelse studenten aan de grens te ontmoedigen. En de Nederlandse dag- en weekbladen staan vol artikelen over identiteit en heimwee naar het verleden. Continue reading “Ouders zaaien, kinderen oogsten”

Jan Kamminga en de techniek

Jan Kamminga is een enthousiaste en inspirerende man. Dat konden we weer eens zien in het programma Tegenlicht van de VPRO over de Innovatie van de Nederlandse Technologische Industrie. Wat een enthousiasme, hij reist met de kijker langs de mooiste high tech bedrijven van Nederland. Het is wel duidelijk dat deze bedrijven alleen maar kunnen overleven als jongens en meisjes in Nederland wis- en natuurkunde of andere technische vakken studeren en er ook heel erg goed in zijn.  Alleen dan zal Nederland op den duur zijn sterke economische positie kunnen handhaven of versterken. Dat heeft Jan duidelijk neergezet. Continue reading “Jan Kamminga en de techniek”

De chef-kok

Stephen Mennell, hoogleraar Europese geschiedenis aan de University of Exeter , schreef het boek Smaakverschillen, eetcultuur in Engeland en Frankrijk vanaf de middeleeuwen tot nu. Een historisch werk over het ontstaan en de ontwikkeling van de Franse en Engelse keukens. Met veel oog voor details toont Mennell dat er tot 1750 geen verschil tussen de Engelse en Franse keukens bestond. Daarna ontstaat er een historische scheiding tussen de twee rijkste landen van Europa. In het 19de eeuwse Engeland werd de manager de belangrijkste leidinggevende. De manager stond niet meer in de keuken, hij werd ‘vrijgesteld’. De eerste managementscholen ontstonden. Het restaurant werd gezien als een economisch winstobject. De kok die na twintig jaar nog steeds in de keuken stond werd gezien als loser. Het is heel moeilijk te verklaren waarom dit in Frankrijk zo anders is gelopen. In het Frankrijk van de 19de eeuw kreeg de chef de cuisine de hoogste status. Het publiek, ook al hadden ze nog nooit bij een beroemde chef gegeten, ging hem bij zijn naam noemen. Het publiek sprak met ontzag over Escoffier en al die anderen. Als waren zij kunstenaars. Er ontstond concurrentie tussen de chefs. Ieder ging zijn eigen kookboeken schrijven en wilde nog mooiere gerechten bereiden dan de ander. De chef-kok stond achter het fornuis. Om het beroep te leren moest de leerling een lange weg gaan, te beginnen in een koksschool. Degene die de keuken uit moesten waren de losers. Continue reading “De chef-kok”

Selectie als panacee?

We willen een Nederlandse bevolking die steeds hoger opgeleid is. Daar is tot nu toe maar één maatstaf voor: 50% van de jeugd moet naar het hoger onderwijs. De commissie Veerman zegt dat ieder talent benut moet worden. En tegelijkertijd wordt door universiteitsbestuurders en hogeschoolbestuurders geroepen om selectie aan de poort. Kunnen beide beleidslijnen wel samengaan? We weten ondertussen uit heel erg veel onderzoek dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking de allerbelangrijkste factor is voor de ontwikkeling van onze welvaart. Een tweede factor van betekenis is de participatie op de arbeidsmarkt. En vervolgens zijn alle andere factoren voor de rijkdom van ons land van bijzonder weinig betekenis. Het is dus van groot belang om te monitoren hoe onze jeugd gediplomeerd uit het onderwijs komt. Continue reading “Selectie als panacee?”

Het studiesucces begint op de peuterschool!

Wij proberen in het hoger onderwijs iedere student zo goed mogelijk onderwijs te geven. We willen geen talent verloren laten gaan. Daarom organiseren we doorlopende leerlijnen, veel voorlichting, peercoaching  en tutoren om iedere student zo succesvol te laten studeren. Maar de vraag is of de massaal georganiseerde begeleiding van talent naar het hoger onderwijs niet jaren te laat komt? Continue reading “Het studiesucces begint op de peuterschool!”

De Hotelschool Den Haag selecteert voor de poort! De samenleving niet

“Selectie leidt tot een hoger rendement en minder uitval . Enkele cijfers: de Hotelschool Den Haag heeft 8% uitvallers in het eerste jaar vergeleken met 20-30% in andere economische opleidingen (Dooge, 2005)”. Deze zin is te lezen op pagina 38 van het rapport van de Cie Veerman. De commissie geeft in het hele rapport één voorbeeld uit het hbo. De laatste 20 jaar is door onderwijsbestuurders regelmatig beweerd dat als er aan de poort geselecteerd wordt de uitval vermindert en de rendementen zullen stijgen. De commissie Veerman adviseert de volgende regering om alle universiteiten en hogescholen het recht tot selectie aan de poort te geven. Dit is een gedachte die nu in Nederland van de conferentieoorden naar het Haagse politieke circuit verhuist. Klopt de gedachtegang?  Dus reden genoeg om dat ene voorbeeld onder de loep te leggen. Continue reading “De Hotelschool Den Haag selecteert voor de poort! De samenleving niet”

Return on investment

Welke zijn de factoren die de kwaliteit van een universiteit, hogeschool of middelbare school  bepalen? Dat ligt aan de vraag wat we met kwaliteit bedoelen. Als we het ons zelf simpel voorstellen dan is kwaliteit niet anders dan de hoeveelheid kennis en inzicht die een student aan het einde van de opleiding heeft. Dit is niet de enige definitie van kwaliteit in het onderwijs. Sommigen zullen zeggen dat een school meer kwaliteit heeft geleverd wanneer zeg maar Linda de Mol naar havo- 5 is overgegaan, dan Robbert Dijkgraaf naar gymnasium-5. Ik geef graag toe, daar zit wat in, maar toch ga ik nu van de simpele gedachte uit dat de kwaliteit hoger is naarmate de leerling of student meer kennis heeft vergaard en meer inzicht heeft. Tijdens mijn studie werd er aan de universiteit Leiden nooit anders over gedacht. En dat geldt daar nog steeds. En de bestuurders van het hoger onderwijs praten ook met deze connotatie van kwaliteit positief over hun eigen instelling… ..of negatief over de ander. Ook de recente commissie Veerman hanteert deze gedachte. In de gedachtengang van de commissie Veerman is kwaliteit gediend met selectie aan de poort, dat maakt de kwaliteit hoger. Voor die betreffende instelling is dat zeker waar. Continue reading “Return on investment”