Archive for the ‘artikelen’ Category

The Road to Excellent Ruin

woensdag, juni 15th, 2016

Rudolf Dekker: The road to excellent ruin. Dutch universities, past, present and future. Panchaud, Amsterdam. ISBN 9789082077964; 177 blz. € 16,50

Wil je in een notendop lezen welke kritiek er mogelijk is op de huidige Nederlandse universiteiten, lees The road to excellent ruin. Rudolf Dekker stipt in dit boek bijna alle mogelijke onderwerpen aan, laat zich niets gelegen liggen aan gezagsdragers of pr-afdelingen, citeert vele kritische krantenartikelen en boeken. Zijn schrijfstijl is zeer toegankelijk. Voor universitaire studenten moet zijn boek een feest zijn. Toch schiet Dekker ook tekort. (more…)

Studiesucces of studiefalen?

woensdag, maart 30th, 2016

Recensie over Rutger Kappe cs. , Studiesucces in de G5, opbrengsten studiesucces onderzoek door zes Randstadhogescholen, november 2015.

Het is 2005, minister Rita Verdonk zal op maandagochtend met vele studenten in De Haagse Hogeschool discussiëren over het succes en falen van de integratie, op vrijdagochtend laat ze een ambtenaar bellen dat ze wel wil spreken maar ze wil niet in discussie, waarop direct een alternatief wordt gevonden in Hans Dijkstal. (more…)

Handboek docent in het hoger onderwijs.

vrijdag, maart 18th, 2016

René van Kralingen en Walter Geerts, Docent! Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs van Uitgeverij Coutinho, Bussum 2015,  ISBN 978 90 469 0479 4, 263 blz., € 29,50

We kennen excellente boeken over de beste studenten, docenten en curricula in het hoger onderwijs. Zie daarvoor de boeken van Richard Light, Ken Bain en Derek Bok. Velen in het hoger beroeps onderwijs hebben de boeken over didactiek in het hbo van Dick de Bie cs. gelezen of zijn door hem in de jaren ’80 of ’90 getraind. Maar een overzichtelijk handboek voor de docent in het hoger onderwijs bestond er niet echt. (more…)

Over meertalig opvoeden

maandag, juli 27th, 2015

Recent hebben wij in de Hollandse Club in Singapore een presentatie bijgewoond van Eowyn Crisfield over meertalig opvoeden en meertalig onderwijs. Crisfield is een ervaren consultant voor ouders en scholen over meertaligheid. Zij is Canadese en heeft een Master in Applied Linguistics.  Ze woonde en werkte in het onderwijs in Frankrijk. Ze woont nu in Den Haag en spreekt ook Nederlands en Frans. Haar echtgenoot is Amerikaan en spreekt vooral Engels. Haar drie kinderen spreken Engels, Frans en Nederlands. Ze heeft een website: onraisingbilingualchildren.com. Ze krijgt vragen van ouders over de hele wereld. In Nederland doet ze consultancy voor bedrijven, scholen en voor ouders, haar bedrijf heet CEC (Crisfield Educational Concultancy). (more…)

Vooruit naar waar het echt om gaat

maandag, juli 27th, 2015

Jong en oud worden overstelpt met informatie. Menigeen lijdt aan ‘infobesitas’. We proberen die met technologie te lijf te gaan, maar dat helpt niet echt. Waar het op aan komt, is dat je kunt selecteren welke informatie echt belangrijk is. Daarvoor heb je wijsheid nodig. Aldus staat te lezen op het achterplat van Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat*. Kees Boele, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, schreef het boek voor leidinggevenden in het onderwijs. Hij geeft hun het advies leerlingen en studenten wijzer te maken. (more…)

De opleiding voor de elite schiet tekort

maandag, februari 9th, 2015

De Ivy League universities profileren zich met ‘The best and the brightest’. Ze willen onderscheidend zijn naar al die andere 1400 Amerikaanse universiteiten. Ze vergeten gemakshalve dat deze titel in de jaren zestig van de vorige eeuw voor het toenmalige topkader van de overheid stond. The best and the brightest  begonnen de oorlog in Vietnam. En verloren. De oorlog werd niet verloren door een gebrek aan manschappen en technologie, maar door de arrogantie die de alumni van de Ivy League universities hadden meegekregen. Deresiewicz analyseert dat de Yalies excellente competenties op het allerhoogste niveau ontwikkelen. Maar waartoe? Met welk doel? ‘Competentie laat  de trein op tijd rijden, maar men weet niet in welke richting’. Dit is in een notendop de kritiek die William Deresiewicz lanceert op de top universiteiten van de VS. (more…)

Leiding geven in het onderwijs

woensdag, december 3rd, 2014

Recensie  van The Principal, three keys to maximizing impact van Michael Fullan, uitgave Jossey-Bass, 2014

Michael Fullan werkte langdurig aan de educatieve faculteit van de University of Toronto. Hij heeft een grote staat van dienst in het onderzoek naar leiderschap in het onderwijs. En schreef 25 jaar geleden al de trilogie Leading in a Culture of Change, The Six Secrets of Change en Change Leader. In zijn nieuwste boek doet hij een geslaagde poging om het onderzoek naar succesvol leiderschap in het onderwijs samen te vatten. Hij doet dat door naar onderzoeksbronnen in Australië, Europa, de VS en Canada te zoeken. En vat het resultaat samen in drie succesfactoren. (more…)

Overstretchen levert blessures op

woensdag, december 3rd, 2014

Om het hoger onderwijs betaalbaar te houden wordt de beurs verruild voor een volledig leenstelsel. Studenten gaan meer schulden maken en ze gaan dus financieel in zich zelf investeren. De verwachting is dat dit ook zal leiden tot beter studiegedrag. Het zal het onderwijsrendement van hogescholen en universiteiten ten goede komen, denkt men. (more…)

Drie boeken over het Amerikaanse hoger onderwijs

vrijdag, maart 7th, 2014

Jal Mehta, The Allure of Order, High Hopes, Dashed Expectations, and the Troubled Quest to Remake American Schooling, Oxford University Press, 2013

Andrew Delbanco, College, What It Was, Is and Should Be, Princeton University Press, 2012

Derek Bok, Higher Education in America, Princeton University Press, 2013

De VS hebben een hoog opgeleide bevolking. Van 1870 tot 1970 veruit de best opgeleide ter wereld. Daarna zijn de onderwijsprestaties in vergelijking met andere landen teruggezakt. Maar het blijft door zijn omvang, veelzijdigheid en prestaties een interessant onderwijssysteem. En de hele wereld kijkt al heel lang met bewondering naar het Amerikaanse onderwijs. Vaak heeft het Amerikaanse onderwijs als referentie gegolden om onze eigen onderwijsprestaties aan af te meten. En dat lukt het beste als er diepgaande analyses geschreven worden over het Amerikaanse onderwijs. Recent werden drie boeken gepubliceerd die vanuit diverse gezichtspunten dit onderwijs beschrijven. Eén over de prestaties van het hele stelsel, één over de actuele kwaliteit van de bachelor opleidingen en één over de actuele kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek. Alle drie interessante boeken, die het waard zijn om bestudeerd te worden. (more…)

Presteren op vreemde bodem

maandag, december 16th, 2013

Ajax presteert in thuiswedstrijden beter dan in uitwedstrijden. We hebben een vermoeden van de oorzaken. Het aantal enthousiaste supporters is veel groter, de omstandigheden zijn voor de spelers van eigen bodem overbekend en de verwachtingen zijn thuis altijd hoger gespannen.  Zou dat voor studenten ook gelden? Als je op eigen bodem studeert is het studiesucces groter? Maar wat is dan eigen bodem? Is Nederland voor een tweede generatie Turkse student eigen bodem? Of is het een vreemde bodem? (more…)