Archive for the ‘artikelen’ Category

Handboek docent in het hoger onderwijs.

vrijdag, maart 18th, 2016

René van Kralingen en Walter Geerts, Docent! Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs van Uitgeverij Coutinho, Bussum 2015,  ISBN 978 90 469 0479 4, 263 blz., € 29,50

We kennen excellente boeken over de beste studenten, docenten en curricula in het hoger onderwijs. Zie daarvoor de boeken van Richard Light, Ken Bain en Derek Bok. Velen in het hoger beroeps onderwijs hebben de boeken over didactiek in het hbo van Dick de Bie cs. gelezen of zijn door hem in de jaren ’80 of ’90 getraind. Maar een overzichtelijk handboek voor de docent in het hoger onderwijs bestond er niet echt. (more…)

Over meertalig opvoeden

maandag, juli 27th, 2015

Recent hebben wij in de Hollandse Club in Singapore een presentatie bijgewoond van Eowyn Crisfield over meertalig opvoeden en meertalig onderwijs. Crisfield is een ervaren consultant voor ouders en scholen over meertaligheid. Zij is Canadese en heeft een Master in Applied Linguistics.  Ze woonde en werkte in het onderwijs in Frankrijk. Ze woont nu in Den Haag en spreekt ook Nederlands en Frans. Haar echtgenoot is Amerikaan en spreekt vooral Engels. Haar drie kinderen spreken Engels, Frans en Nederlands. Ze heeft een website: onraisingbilingualchildren.com. Ze krijgt vragen van ouders over de hele wereld. In Nederland doet ze consultancy voor bedrijven, scholen en voor ouders, haar bedrijf heet CEC (Crisfield Educational Concultancy). (more…)

Vooruit naar waar het echt om gaat

maandag, juli 27th, 2015

Jong en oud worden overstelpt met informatie. Menigeen lijdt aan ‘infobesitas’. We proberen die met technologie te lijf te gaan, maar dat helpt niet echt. Waar het op aan komt, is dat je kunt selecteren welke informatie echt belangrijk is. Daarvoor heb je wijsheid nodig. Aldus staat te lezen op het achterplat van Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat*. Kees Boele, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, schreef het boek voor leidinggevenden in het onderwijs. Hij geeft hun het advies leerlingen en studenten wijzer te maken. (more…)

De opleiding voor de elite schiet tekort

maandag, februari 9th, 2015

De Ivy League universities profileren zich met ‘The best and the brightest’. Ze willen onderscheidend zijn naar al die andere 1400 Amerikaanse universiteiten. Ze vergeten gemakshalve dat deze titel in de jaren zestig van de vorige eeuw voor het toenmalige topkader van de overheid stond. The best and the brightest  begonnen de oorlog in Vietnam. En verloren. De oorlog werd niet verloren door een gebrek aan manschappen en technologie, maar door de arrogantie die de alumni van de Ivy League universities hadden meegekregen. Deresiewicz analyseert dat de Yalies excellente competenties op het allerhoogste niveau ontwikkelen. Maar waartoe? Met welk doel? ‘Competentie laat  de trein op tijd rijden, maar men weet niet in welke richting’. Dit is in een notendop de kritiek die William Deresiewicz lanceert op de top universiteiten van de VS. (more…)

Leiding geven in het onderwijs

woensdag, december 3rd, 2014

Recensie  van The Principal, three keys to maximizing impact van Michael Fullan, uitgave Jossey-Bass, 2014

Michael Fullan werkte langdurig aan de educatieve faculteit van de University of Toronto. Hij heeft een grote staat van dienst in het onderzoek naar leiderschap in het onderwijs. En schreef 25 jaar geleden al de trilogie Leading in a Culture of Change, The Six Secrets of Change en Change Leader. In zijn nieuwste boek doet hij een geslaagde poging om het onderzoek naar succesvol leiderschap in het onderwijs samen te vatten. Hij doet dat door naar onderzoeksbronnen in Australië, Europa, de VS en Canada te zoeken. En vat het resultaat samen in drie succesfactoren. (more…)

Overstretchen levert blessures op

woensdag, december 3rd, 2014

Om het hoger onderwijs betaalbaar te houden wordt de beurs verruild voor een volledig leenstelsel. Studenten gaan meer schulden maken en ze gaan dus financieel in zich zelf investeren. De verwachting is dat dit ook zal leiden tot beter studiegedrag. Het zal het onderwijsrendement van hogescholen en universiteiten ten goede komen, denkt men. (more…)

Drie boeken over het Amerikaanse hoger onderwijs

vrijdag, maart 7th, 2014

Jal Mehta, The Allure of Order, High Hopes, Dashed Expectations, and the Troubled Quest to Remake American Schooling, Oxford University Press, 2013

Andrew Delbanco, College, What It Was, Is and Should Be, Princeton University Press, 2012

Derek Bok, Higher Education in America, Princeton University Press, 2013

De VS hebben een hoog opgeleide bevolking. Van 1870 tot 1970 veruit de best opgeleide ter wereld. Daarna zijn de onderwijsprestaties in vergelijking met andere landen teruggezakt. Maar het blijft door zijn omvang, veelzijdigheid en prestaties een interessant onderwijssysteem. En de hele wereld kijkt al heel lang met bewondering naar het Amerikaanse onderwijs. Vaak heeft het Amerikaanse onderwijs als referentie gegolden om onze eigen onderwijsprestaties aan af te meten. En dat lukt het beste als er diepgaande analyses geschreven worden over het Amerikaanse onderwijs. Recent werden drie boeken gepubliceerd die vanuit diverse gezichtspunten dit onderwijs beschrijven. Eén over de prestaties van het hele stelsel, één over de actuele kwaliteit van de bachelor opleidingen en één over de actuele kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek. Alle drie interessante boeken, die het waard zijn om bestudeerd te worden. (more…)

Presteren op vreemde bodem

maandag, december 16th, 2013

Ajax presteert in thuiswedstrijden beter dan in uitwedstrijden. We hebben een vermoeden van de oorzaken. Het aantal enthousiaste supporters is veel groter, de omstandigheden zijn voor de spelers van eigen bodem overbekend en de verwachtingen zijn thuis altijd hoger gespannen.  Zou dat voor studenten ook gelden? Als je op eigen bodem studeert is het studiesucces groter? Maar wat is dan eigen bodem? Is Nederland voor een tweede generatie Turkse student eigen bodem? Of is het een vreemde bodem? (more…)

De wereldtop van Times Higher

zondag, juni 30th, 2013

In de brief van minister Bussemaker aan de Kamer over de versterking van de bestuurskracht van 19 april 2013 staat : ‘Ook het Nederlands hoger onderwijs presteert goed in internationaal perspectief. Twaalf van de dertien universiteiten staan in de top 200 van alle werelduniversiteiten van Times Higher Education Ranking 2011-2012’. Is dat iets om echt trots op te zijn, of had in deze brief over bestuurskracht in dienst van onderwijskwaliteit enige nuancering gepast? (more…)

Een recensie over een superdivers Nederland

zondag, juni 30th, 2013

Als je in 1973 boodschappen deed in de Albert Heijn dan vond je een assortiment dat afgestemd was op een weinig ontwikkelde huiselijke keuken. 40 jaar later loop je een Albert Heijn binnen om de meest uiteenlopende producten uit de hele wereld te kopen. En anders wel bij een speciaalzaak of een zaterdagmarkt. In vergelijking met 1973 zijn aanbod en vraag naar voedsel superdivers. Misschien nog lang niet zo divers als in Londen, Parijs, New Dehli, Hong Kong, Bangkok, Singapore of Sidney. Maar toch, onze diversiteit in voedsel is er sterk op vooruit gegaan. (more…)